Zagadka Einsteina

5 ludzi różnych narodowości zamieszkuje 5 domów w 5 różnych kolorach. Wszyscy palą papierosy 5 różnych marek i piją 5 różnych napojów. Hodują zwierzęta 5 różnych gatunków. Oto co wiemy. Norweg zamieszkuje pierwszy dom. Anglik mieszka w czerwonym domu. Zielony dom...

Elementy kombinatoryki

Kombinatoryka to dział matematyki, który zajmuje się obliczaniem liczby różnych połączeń z elementów danego zbioru skończonego (lub nieskończonego, ale policzalnego). Co ciekawe, pierwotnie kombinatoryka powstała na potrzeby gier hazardowych jako narzędzie do...