Elementy kombinatoryki

Kombinatoryka to dział matematyki, który zajmuje się obliczaniem liczby różnych połączeń z elementów danego zbioru skończonego (lub nieskończonego, ale policzalnego). Co ciekawe, pierwotnie kombinatoryka powstała na potrzeby gier hazardowych jako narzędzie do...