W umyśle początkującego jest wiele możliwości, w umyśle eksperta – parę.

Shunryu Suzuki

Czysta tablica (łac. tabula rasa), pojęcie wyrażające pogląd, że wszelka wiedza i umiejętności pochodzą wyłącznie z doświadczenia, a nowo narodzony człowiek posiada umysł niezapisany. Pojęcie to pojawia się w traktacie “O duszy” Arystotelesa, wspominał je Tomasz z Akwinu, używał Duns Szkot oraz John Locke, któremu zawdzięczamy wspomniane znaczenie pojęcia tabula rasa. John Locke rozróżniał dwa rodzaje doświadczenia: zewnętrzne, wynikające z oddziaływania czynników materialnych na zmysły oraz wewnętrzne (refleksja), powstające podczas obserwacji samego siebie.

Before we reach Human-Level AI (HLAI), we will have to reach Cat-Level & Dog-Level AI.
We are nowhere near that.
We are still missing something big.
LLM's linguistic abilities notwithstanding.
A house cat has way more common sense and understanding of the world than any LLM.

What is the Nature of #Consciousness, and How Can it be Artificially Created? https://www.bbntimes.com/science/what-is-the-nature-of-consciousness-and-how-can-it-be-artificially-created przez @BBNTimes_en

#Sparse, small, but diverse #neural #connections help make perception reliable, efficient | #Brain and #Cognitive #Sciences https://bcs.mit.edu/news/sparse-small-diverse-neural-connections-help-make-perception-reliable-efficient#.Y91jPbNaDFc.twitter

i've just uploaded a written version of my #NeurIPS2022 talk on "could a large language model be conscious?".
https://philpapers.org/rec/CHACAL-3

Więcej