W umyśle początkującego jest wiele możliwości, w umyśle eksperta – parę.

Shunryu Suzuki

Czysta tablica (łac. tabula rasa), pojęcie wyrażające pogląd, że wszelka wiedza i umiejętności pochodzą wyłącznie z doświadczenia, a nowo narodzony człowiek posiada umysł niezapisany. Pojęcie to pojawia się w traktacie “O duszy” Arystotelesa, wspominał je Tomasz z Akwinu, używał Duns Szkot oraz John Locke, któremu zawdzięczamy wspomniane znaczenie pojęcia tabula rasa. John Locke rozróżniał dwa rodzaje doświadczenia: zewnętrzne, wynikające z oddziaływania czynników materialnych na zmysły oraz wewnętrzne (refleksja), powstające podczas obserwacji samego siebie.

Aktualności

#Tachyum has created one of the most powerful #processors in the world: The #Prodigy #T16128 Universal Processor. #HPC #AI #ML https://www.tomshardware.com/news/tachyum-128-core-all-purpose-cpu

Gato🐈a scalable generalist agent that uses a single transformer with exactly the same weights to play Atari, follow text instructions, caption images, chat with people, control a real robot arm, and more: https://dpmd.ai/Gato

Paper: https://dpmd.ai/Gato-paper 1/

#Robot Operating #System 2: #Design, #architecture, and uses in the wild. #ROS #ROS2 https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.abm6074#.Yn0y71Okw_Y.twitter

#Deepmind’s Flamingo combines a visual #AI model with a #language #model. The aim is for #ArtificialIntelligence to gain a better visual #understanding. https://mixed-news.com/en/deepminds-latest-ai-has-better-visual-understanding/

A visit to the human factory. How to build the world’s most realistic #robot? #humanoid #android #AI https://www.theverge.com/23054881/engineered-arts-robotic-humanoid-ai-ameca-artificial-intelligence?utm_campaign=theverge&utm_content=entry&utm_medium=social&utm_source=twitter przez @Verge

Load More...