W umyśle początkującego jest wiele możliwości, w umyśle eksperta – parę.

Shunryu Suzuki

Czysta tablica (łac. tabula rasa), pojęcie wyrażające pogląd, że wszelka wiedza i umiejętności pochodzą wyłącznie z doświadczenia, a nowo narodzony człowiek posiada umysł niezapisany. Pojęcie to pojawia się w traktacie “O duszy” Arystotelesa, wspominał je Tomasz z Akwinu, używał Duns Szkot oraz John Locke, któremu zawdzięczamy wspomniane znaczenie pojęcia tabula rasa. John Locke rozróżniał dwa rodzaje doświadczenia: zewnętrzne, wynikające z oddziaływania czynników materialnych na zmysły oraz wewnętrzne (refleksja), powstające podczas obserwacji samego siebie.

Aktualności

#Human #cortical #networks have evolved a novel #neural network that relies on abundant connections between inhibitory interneurons. #brain #mind https://neurosciencenews.com/interneuron-network-20895/?utm_medium=social&utm_source=grow.me&utm_campaign=grow_share_widget

Much more than #AlphaZero and #Gato. Coming soon. #AI #AGI #awareness #autonomy #being

Do #AI #systems really have their own secret #language? https://theconversation.com/do-ai-systems-really-have-their-own-secret-language-184335?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton przez @ConversationEDU

Study reveals how neurons and #glial #cells contribute to drive #neuroregeneration following #brain injury.
https://neurosciencenews.com/neurons-glia-tbi-20850/

In A Latest #SpeechProcessing Research, Meta #AI Researchers Explain Their Study On Similarities Between #DeepLearning Models And The #HumanBrain https://www.marktechpost.com/2022/06/15/in-a-latest-speech-processing-research-meta-ai-researchers-explain-their-study-on-similarities-between-deep-learning-models-and-the-human-brain/ przez @MarkTechPost

Load More...