W umyśle początkującego jest wiele możliwości, w umyśle eksperta – parę.

Shunryu Suzuki

Czysta tablica (łac. tabula rasa), pojęcie wyrażające pogląd, że wszelka wiedza i umiejętności pochodzą wyłącznie z doświadczenia, a nowo narodzony człowiek posiada umysł niezapisany. Pojęcie to pojawia się w traktacie “O duszy” Arystotelesa, wspominał je Tomasz z Akwinu, używał Duns Szkot oraz John Locke, któremu zawdzięczamy wspomniane znaczenie pojęcia tabula rasa. John Locke rozróżniał dwa rodzaje doświadczenia: zewnętrzne, wynikające z oddziaływania czynników materialnych na zmysły oraz wewnętrzne (refleksja), powstające podczas obserwacji samego siebie.

Aktualności

Latest Computer Vision Research at Google and Boston University Proposes ‘DreamBooth,’ A Technique for Fine-Tuning a Text-to-Image Model with a very Limited Set of Images https://www.marktechpost.com/2022/09/14/latest-computer-vision-research-at-google-and-boston-university-proposes-dreambooth-a-technique-for-fine-tuning-a-text-to-image-model-with-a-very-limited-set-of-images/ przez @MarkTechPost

Making #Computer #Chips Act More like #Brain #Cells. #neurons #neuromorphic #organic #polymer #biohybrid #ai https://www.scientificamerican.com/article/making-computer-chips-act-more-like-brain-cells/ przez @sciam

Mechanical integrated circuit materials #algorithms #calculations #computers #ComputerScience #IT #AI
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05004-5.epdf?sharing_token=IBl9Y3Y_qtSmv-E7eKSAWNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NnpD9tcM_FSPouC64jawqMA4c3To1fut0rvG6577CbWgrI_SceD0mfR0242QVNxjCqMpBMg1pJsQRXKgjjIyiI2F3lEdsfPiO-u0uz4AjFqn7u_sW-XLCetTzCvKR1FXx7PMHv_SG3xQiUJXf3WdHi-L9TZSjy-WFd77K76l9sx2U7I4hQ24pT8NHnWM7nLFs%3D&tracking_referrer=www.newscientist.com

Big Changes In #Architectures, #Transistors, #Materials https://semiengineering.com/big-changes-in-architectures-transistors-materials/

The “free energy principle” states every living thing, everywhere, minimizes free energy. Researchers question whether the “free energy principle” could be used to unify #biology, #psychology, and #neuroscience. #FreeEnergyPrinciple https://neurosciencenews.com/free-energy-principle-21248/?utm_medium=social&utm_source=grow.me&utm_campaign=grow_share_widget

Load More...