W umyśle początkującego jest wiele możliwości, w umyśle eksperta – parę.

Shunryu Suzuki

Czysta tablica (łac. tabula rasa), pojęcie wyrażające pogląd, że wszelka wiedza i umiejętności pochodzą wyłącznie z doświadczenia, a nowo narodzony człowiek posiada umysł niezapisany. Pojęcie to pojawia się w traktacie “O duszy” Arystotelesa, wspominał je Tomasz z Akwinu, używał Duns Szkot oraz John Locke, któremu zawdzięczamy wspomniane znaczenie pojęcia tabula rasa. John Locke rozróżniał dwa rodzaje doświadczenia: zewnętrzne, wynikające z oddziaływania czynników materialnych na zmysły oraz wewnętrzne (refleksja), powstające podczas obserwacji samego siebie.

Aktualności

Relationship between #dopaminergic activity and the #TD (temporal difference) #learning #algorithm, giving basic insights into how the brain links signals and rewards separated in time. #AI #ML #ArtificialIntelligence #MachineLearning https://www.marktechpost.com/2022/07/30/a-recent-research-from-harvard-and-keio-university-researchers-present-a-new-link-between-dopamine-based-reward-learning-and-machine-learning/ przez @MarkTechPost

#Nanosecond #protonic #programmable resistors for analog #deep #learning. #ai #neuromorphic https://www.science.org/doi/10.1126/science.abp8064#.Yuf99sM_khF.twitter

Google #AI Researchers Propose ‘CMT-DeepLab’: A #Transformer-Based Machine Learning Framework For Panoptic #Segmentation Designed Around #Clustering https://www.marktechpost.com/2022/07/17/google-ai-researchers-propose-cmt-deeplab-a-transformer-based-machine-learning-framework-for-panoptic-segmentation-designed-around-clustering/ przez @MarkTechPost

#Neuromorphic Sensing: Coming Soon to Consumer Products #camera #AI https://www.eetimes.com/neuromorphic-sensing-coming-soon-to-consumer-products/

#Colossal-#AI, A Unified #Deep #Learning #System for #Big #Models, Seamlessly Accelerates Large Models at Low Costs with Hugging Face​ https://www.marktechpost.com/2022/07/13/colossal-ai-a-unified-deep-learning-system-for-big-models-seamlessly-accelerates-large-models-at-low-costs-with-hugging-face/ przez @MarkTechPost

Load More...