W umyśle początkującego jest wiele możliwości, w umyśle eksperta – parę.
Shunryu Suzuki

Czysta tablica (łac. tabula rasa), pojęcie wyrażające pogląd, że wszelka wiedza i umiejętności pochodzą wyłącznie z doświadczenia, a nowo narodzony człowiek posiada umysł niezapisany. Pojęcie to pojawia się w traktacie “O duszy” Arystotelesa, wspominał je Tomasz z Akwinu, używał Duns Szkot oraz John Locke, któremu zawdzięczamy wspomniane znaczenie pojęcia tabula rasa. John Locke rozróżniał dwa rodzaje doświadczenia: zewnętrzne, wynikające z oddziaływania czynników materialnych na zmysły oraz wewnętrzne (refleksja), powstające podczas obserwacji samego siebie.

Zagadnienia

  • Pamięć genetyczna i epigenetyczna.
  • Ontogeneza a filogeneza.
  • Przetwarzanie w pamięci.
  • Inżynieria neuromorficzna.
  • Początek, rozwój, koniec. Czas. Cykle.

"Take a journey through the years 2023-2030 as #artificial #intelligence develops increasing levels of #consciousness, becomes an indispensable partner in #human decision-making, and even leads key areas of society." #ai https://www.youtube.com/watch?v=MjAJWXEwd5Y

OpenAI Says GPT-4 Is Better in Nearly Every Way. What Matters More Is Millions Will Use It https://singularityhub.com/2023/03/19/openai-says-gpt-4-is-better-in-nearly-every-way-what-matters-more-is-that-millions-will-use-it/ przez @Singularity Hub

Biocomputing With Mini-Brains as Processors Could Be More Powerful Than Silicon-Based AI https://singularityhub.com/2023/03/07/biocomputing-with-mini-brains-as-processors-could-be-more-powerful-than-ai/ przez @Singularity Hub

PaLM is a really interesting decoder-style language model that I initially kind of ignored when it was published last year: https://arxiv.org/abs/2204.02311

Turns out PaLM has 7 interesting architecture improvements over GPT.

1/9

Calm down.
Human-level AI isn't here yet.
And when it comes, it will not want to dominate humanity.
Even among humans, it is not the smartest who want to dominate others and be the chief.
We have countless examples on the international political scene.
https://blogs.scientificamerican.com/observations/dont-fear-the-terminator/

Więcej