Edukacja poprzez projekty

Rozwój mózgu i kompetencji

Dlaczego edukacja poprzez projekty?

  • Angażuje w działalność poznawczą (zdobywanie wiedzy i umiejętności) w zakresie realizowanego projektu.
  • Kształtuje różne umiejętności i łączy wiedzę z wielu dyscyplin.
  • Uczy pracy w grupie, podziału obowiązków, ale również umożliwia nabycie zdolności przywódczych.
  • Zapoznaje z etapami realizacji projektów: określenie celu, analiza realizowalności technicznej i ekonomicznej, podział projektu na zadania, rozdział zadań, itd.
  • Daje satysfakcję z realizacji kolejnych etapów i ostatecznego wykonania projektu, ale może również stać się wstępem do komercjalizacji pomysłu.
  • Uczy analizy słabych i mocnych stron zrealizowanego projektu oraz wyznaczania dróg jego rozwoju lub usprawniania.

Pomysły projektowe i materiały w opracowaniu…