W umyśle początkującego jest wiele możliwości, w umyśle eksperta – parę.
Shunryu Suzuki

Czysta tablica (łac. tabula rasa), pojęcie wyrażające pogląd, że wszelka wiedza i umiejętności pochodzą wyłącznie z doświadczenia, a nowo narodzony człowiek posiada umysł niezapisany. Pojęcie to pojawia się w traktacie „O duszy” Arystotelesa, wspominał je Tomasz z Akwinu, używał Duns Szkot oraz John Locke, któremu zawdzięczamy wspomniane znaczenie pojęcia tabula rasa. John Locke rozróżniał dwa rodzaje doświadczenia: zewnętrzne, wynikające z oddziaływania czynników materialnych na zmysły oraz wewnętrzne (refleksja), powstające podczas obserwacji samego siebie.

Aby nie wytrenowany umysł niemowlęcia mógł stać się inteligentnym umysłem, musi nabrać zarówno dyscypliny, jak i inicjatywy.

Alan Turing

Zagadnienia

  • Świadomość. Neuronalne korelaty?
  • Inżynieria neuromorficzna.
  • Przetwarzanie w pamięci.
  • Rzeczywistość, czas i cykle.